TÕSTUKILT TEOSTATAVAD TÖÖD:

 

* Jääpurikate ja lume tõrjumine katustelt ning hoonetelt.

Peale esmakordse hinnapäringu saamist toimub kõigepealt tutvumine objektiga, et hinnata konkreetse töö hulka ja parimat teostamise viisi. Meie kasutuses on korvtõstuk, ronimisvarustus ning töötajad on saanud väljaõppe selle kasutamiseks. Kui hinnapakkumine tellijat rahuldab teostame kokkulepitud ajal töö. Püsiklientidega on võimalik sõlmida hooajalisi lepinguid.

* Vihmaveerennide puhastus, remont ja ehitus.

Esmakordse objekti puhul käime eelnevalt kohapeal objektiga tutvumas. Kui hinnapakkumine klienti rahuldab teostame kokkulepitud ajal tööd. Vihmaveerennide puhastust peaks tegema vähemalt kaks korda aastas (hilissügisel peale lehtede langemist ja kevadel peale lume sulamist. Taas on püsiklientidel võimalik sõlmida aastaseid hoolduslepinguid.

Vihmaveerennide remondi ja ehituse puhul tuleb eelnevalt leppida kokku kes ostab vajalikud vihmaveerennid/klambrid/kinnitusvahendid. Tööde teostamiseks kasutatavad vahendid on firmal olemas

* Akende ja fassaadide pesu.

Esmakordse objekti puhul käime eelnevalt kohapeal objektiga tutvumas. Sõltuvalt objekti hoolduseeskirjadest koostame vajalike tööde kohta hinnakalkulatsiooni. Tavapärase pesu puhul lepime kliendiga kokku tööde teostamise kas tunnihinna alusel või vastavalt pestavate ruutmeetrite hulgale tööde maksumuse. Kasutatavate pesuvahendite maksumus sisaldub üldjuhul pakutavas hinnas

* Lipumastide remont ja paigaldus.

Tegemist on teenusega, mida osutatakse tunnihinna põhiselt. Reeglina tellija materjalist.

* Reklaamide paigaldamine, vahetamine.

Teenust osutatakse nii tunnihinna kui tükipõhiselt. Paigaldatakse valguspaneele, trükitud paneele, plakateid. Sõltuvalt eelnevalt tellitud tööst on auto varustatud vajaminevate tehniliste seadmetega.

* Ehitustööd (fassaadide krohvimised, värvimised, parandused).

Peale objekti ülevaatust teeme hinnakalkulatsiooni, sõltuvalt tööde keerukusest kaasame partnereid (OÜ Ref ehitustööd jne.).

* Puude lõikus

Linnas asuvate puude lõikus saab alguse raieloast v.a. viljapuud. Reeglina taotleb raieloa keskkonnaametist kinnistu omanik kõige lihtsam on seda teha e-teenusena aadressil http://raie.tallinn.ee/open_raie.php. Kui kinnistu omanik raieluba mingil põhjusel ise taotleda ei soovi oleme valmis seda tegema 150 euro eest ise. Peale raieloa väljastamist vaatame raiutavad või kujundatavad puud üle ja teeme hinnapakkumise. Kõik vajalikud tööriistad raiete teostamiseks on firmal olemas. Vastavalt kliendi soovile viime puidu kas minema või jätame objektile.

* Viljapuude kujundlõikus.

Tegemist on olulises osas puude lõikusega sarnase teenusega, kuid selle tegemiseks ei pea olema raieluba. Selleks pole ka vaja korvtõstukit. Reeglina saab kõik lõikused teha ära redelilt. Töid teeme tunnihinna alusel.

* Ventilatsioonisüsteemide ja kliimaseadmete paigaldus.

Teeme koostööd OÜ-ga Aruhooldus, kelle põhitegevuseks on ventilatsiooni- ning kütteseadmete paigaldus ja hooldus. Oleme valmis täitma konditsioneere. Konkreetsed teostatavad tööd lepitakse iga kord kliendiga eraldi kokku.

* Linnakujunduslike valguselementide paigaldus.

Siia alla kuuluvad hoonetele, hoovidele, tänavatele, puudele paigaldatavate valgustuseadmete paigaldus ja remont. Tööde maht ja sisu lepitakse kliendiga eelnevalt kokku.